Hankkeet

VESJ'KANSA - HANKE

 

Hankkeessa tehdyt toimenpiteet

Sääminki-Seura ry:n tuensiirtohanke koostui seuraavista toimenpiteistä:

1.10.2019- 31.10.2020 kestävä hanke jakaantui kolmeen osioon:

  1. Osallisuutta tukevien luontoperustaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen vesj’kansan palvelutuoteperheeksi. Ympärivuotiset yhteisölliset palvelutuotteet, niiden markkinointi ja tutuksi tuominen asukkaille.
  2. Vesj’kansan viisausperinnön kehittäminen.
  3. Vesj’kansan jäljillä – osallistava tarinateatteri.

Näiden toimenpiteiden tavoitteet:

  • Lanseerataan palvelumuotoilun periaattein koottu savonlinnalainen sinihoivan palveluperhe, jonka jäsenet on tuotekehitetty ottaen oppia Green Care -hankkeissa sekä muissa tätä teemaa kehittävissä hankkeissa saaduista kokemuksista ja palautteista.
  • Sisältöpohjaksi tehdään syventävä selvitys sääminkiläisiin voimavaroihin.
  • Sinisen luontoperustaisen aatemaailman soveltaminen Savonlinnan brändäyksessä sinihoivan sydämeksi.

Hankkeen lopuuraportti on luettavissa vasemmalla olevasta linkistä.

 

 

 

 

VESJ'KANSAN TARINAT PODCASTEIKSI

4.11. 2020 - 29.7. 2021

Hankkeen kuvaus

Hankkeen aikomuksena on tehdä podcast sarja Vesj’kansan tarinoita hankkeessa tehtyjen sääminkiläisten haastatteluja käyttäen. Useita vapaaehtoisia on ollut haastattelemassa entisen Säämingin alueen saarissa asuneita henkilöitä. Haastattelujen edetessä on tullut tarve ja toive,kun näitä tarinoita saisi kuulla nuoremmat polvet. Monet kertoivat, että eivät itse olleet kuunnelleet omien vanhempiensa tai isovanhempien tarinoita, ja kiinnostuivat niistä, vasta kun se oli liian myöhäistä. Näitä tarinoita pitää sukulaisten lisäksi saada kuunnella kaikkien lasten ja nuorten. Ikäkaudelleen tyypillisessä kehitysvaiheessa olevat neli-viisikymppiset kiinnostuvat tarinoista ilman motivointiakin, nuoret eivät.

Nykyään kuunnellaan paljon älypuhelimien kautta podcasteja. Tarinat tulevat parhaiten kuulluiksi siinä muodossa mikä nuorille ja aikuisille on nyt luontaisinta. Toiminta Suunnitelmana on käyttää kaikki haastattelut, joita vain voi käyttää. Niitä on noin 20. Haastatteluja tehdessä on koettu, että haastattelut olivat hyvin tärkeitä haastateltaville. He olivat valmistautuneet niihin huolellisesti ja halusivat kertoa oman tarinansa.

Podcastsarja julkaistaan heinäkuussa 2021.

VALMISTELUSSA OLEVA HANKE

VESKAUPUNKI

1.1. 2022 - 31.12. 2023

Vesj´kansan viisausperintöhanke haastatteli vuosina 2019-20 iäkkäämpiä henkilöitä, vesj´kansalaisia, jotka ovat ikänsä asuneet Saimaan äärellä. Haastatteluaineiston, kirjallisuudessa kuvatun ja alueen ainutlaatuisten perinteisten hoivatapojen pohjalta alettiin kehittämään konseptia, jossa vanha viisausperintö tuodaan nykyarkeen.

Vesj´kansa hankkeen toiminta herätti paljon kiinnostusta ja sai ihmisiä liikkeelle tapahtumiin. Haastattelujen pohjalta Sääminki- seura ry on tuottamassa podcast sarjaa, joka tuo tarinat ja taustat nykypäivän esitysmuotoon teemaan liittyvän musiikin kera.

Tarpeena on nyt laajentaa ideologiaa ja tuotteistoa koskemaan kaikkea hyvinvoinnin kenttää mukaan lukien sairaanhoitopiiri Sosteri, erilaiset terveyspalveluja tuottavat yritykset ja sosiaali- ja terveysjärjestöt sekä yhdistykset.

Tarpeena on edistää kokonaisvaltaista terveyttä ja toimintakykyä ja keskittää palvelut nimenomaan henkilöille, jotka ovat tutkimuksen mukaan heikommassa sosiaalisessa, taloudellisessa ja terveydellisessä asemassa Savonlinnassa.

Hanke antaa pohjaa myös uusille liiketoimintamahdollisuuksille terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen kentällä.Veskaupunki hanketta on valmisteltu Vesj´kansasta jo saatujen palautteiden pohjalta ja kohderyhmän toiveista osallistua toimintaan jatkossakin.

Savonlinnan Seudun Kolomonen ry:n vetämässä valmisteluryhmässä on kerätty tutkimustietoa ja vertaisideologiaa muualta Suomesta ja myös ulkomaisista tutkimuksista. Hanketta on esitelty ja sen sisältöä on suunniteltu myös Savonlinnan hyvinvoinnin yhteistyöryhmässä 22.3.2021 ja hanke on saanut myönteisen vastaanoton.