Hankkeet

VESJ'KANSA - HANKE

 

Hankkeessa tehdyt toimenpiteet

Sääminki-Seura ry:n tuensiirtohanke koostui seuraavista toimenpiteistä:

1.10.2019- 31.10.2020 kestävä hanke jakaantui kolmeen osioon:

  1. Osallisuutta tukevien luontoperustaisten hyvinvointipalveluiden kehittäminen vesj’kansan palvelutuoteperheeksi. Ympärivuotiset yhteisölliset palvelutuotteet, niiden markkinointi ja tutuksi tuominen asukkaille.
  2. Vesj’kansan viisausperinnön kehittäminen.
  3. Vesj’kansan jäljillä – osallistava tarinateatteri.

Näiden toimenpiteiden tavoitteet:

  • Lanseerataan palvelumuotoilun periaattein koottu savonlinnalainen sinihoivan palveluperhe, jonka jäsenet on tuotekehitetty ottaen oppia Green Care -hankkeissa sekä muissa tätä teemaa kehittävissä hankkeissa saaduista kokemuksista ja palautteista.
  • Sisältöpohjaksi tehdään syventävä selvitys sääminkiläisiin voimavaroihin.
  • Sinisen luontoperustaisen aatemaailman soveltaminen Savonlinnan brändäyksessä sinihoivan sydämeksi.

Hankkeen lopuuraportti on luettavissa vasemmalla olevasta linkistä.

 

 

 

 

VESJ'KANSAN TARINAT PODCASTEIKSI

4.11. 2020 - 29.7. 2021

Hankkeen kuvaus

Hankkeen aikomuksena on tehdä podcast sarja Vesj’kansan tarinoita hankkeessa tehtyjen sääminkiläisten haastatteluja käyttäen. Useita vapaaehtoisia on ollut haastattelemassa entisen Säämingin alueen saarissa asuneita henkilöitä. Haastattelujen edetessä on tullut tarve ja toive,kun näitä tarinoita saisi kuulla nuoremmat polvet. Monet kertoivat, että eivät itse olleet kuunnelleet omien vanhempiensa tai isovanhempien tarinoita, ja kiinnostuivat niistä, vasta kun se oli liian myöhäistä. Näitä tarinoita pitää sukulaisten lisäksi saada kuunnella kaikkien lasten ja nuorten. Ikäkaudelleen tyypillisessä kehitysvaiheessa olevat neli-viisikymppiset kiinnostuvat tarinoista ilman motivointiakin, nuoret eivät.

Nykyään kuunnellaan paljon älypuhelimien kautta podcasteja. Tarinat tulevat parhaiten kuulluiksi siinä muodossa mikä nuorille ja aikuisille on nyt luontaisinta. Toiminta Suunnitelmana on käyttää kaikki haastattelut, joita vain voi käyttää. Niitä on noin 20. Haastatteluja tehdessä on koettu, että haastattelut olivat hyvin tärkeitä haastateltaville. He olivat valmistautuneet niihin huolellisesti ja halusivat kertoa oman tarinansa.

Podcastsarja julkaistaan heinäkuussa 2021.