Kaupunkiveneiden varaus-, turvallisuus- ja käyttöohjeet

Savonlinnan kaupunkiveneet – Sääminki 1, Sääminki 2 ja Sääminki 3

 

Tarkemmat käytännöt ja lainausehdot alla. Lue ne huolella ennen kaupunkiveneiden käyttöä.

Sääminki- seura ry tarjoaa yhteiseen käyttöön kolme kaupunkivenettä. Veneet ovat lasikuituisia SUVI 460 vankkarakenteisia soutuveneitä, jotka on varustettu airoilla ja melalla.

Missä veneet ovat ja mistä saa avaimen?

Veneet löytyvät Pikku Kakkosen uimarannan Riihisaaren päästä ja Hevonpäänlahdesta. Veneet on lukittu ja avaimen saa varauskalenterin mukaisesti (Sääminki 1) Activity Makerista, Vanha Asema.  Sääminki 2 ja 3 veneiden avaimet saa hotel Hospitzista Linnakatu 20. Varausajat ovat joka päivä kello 10.00 – 19.00. Avaimen luovutuspaikassa todetaan lainaajan henkilöllisyys ja pyydetään allekirjoitus – lainaaja on vastuussa veneestä lainausajan. Avain sopii myös veneen välittömässä läheisyydessä olevaan kaappiin, josta löytyy pelastusliivit ja veneen tappi. Lainaajan tulee olla 16 vuotta täyttänyt. Veneessä voi kerralla olla kolme henkilöä. (valmistajan ilmoittama veneen kantavuus).

 

Kuinka pitkäksi aikaa venettä voi lainata?

Kaupunkiveneitä voi käyttää yhtäjaksoisesti kolme tuntia, aika alkaa silloin, kun veneen avaimen kuittaa ja aika loppuu kun sen palauttaa takaisin. Kun avaimen palauttaa, on syytä huolehtia, että se kuittautuu pois lainaajan vastuulta.

Voiko veneen varata etukäteen?
Kaupunkiveneen voi varata ainoastaan ennakkoon netistä varauskalenterista sivulta: https://www.saaminkiseura.fi/kaupunkiveneet/                                                    Ennen kuin voi tehdä varauksen, kalenteriin tulee kirjautua ensin käyttäjäksi antamalla sähköpostiosoitteensa ja muut tiedot. Ne esitäytetään lomakkeelle, kun tekee varauksen. Varauksesta tulee sähköpostiin vahvistus ja muistutus kaksi tuntia ennen varauksen alkua. Ennen varauksen tekemistä, varaajan on tutustuttava veneen turvallisuus- ja käyttöohjeistuksiin, jotka hän kuittaa ruksaamalla ao. kohdan.                                                                                                Varauksen voi tehdä yhdeksi jaksoksi päivää kohti. Mikäli useampia varauksia samalle päivälle, ensimmäinen varattu aika on voimassa. Avain pitää lunastaa 15 minuutin kuluessa varauksen alkamisajasta sen jälkeen veneen voi varata käyttöön uusi varaaja.

Veneen varauksen tehneen vastuu

Kaupunkiveneen varauksen tehnyt henkilö on veneen päällikkö.                             Uudessa vesiliikennelaissa, joka on astunut voimaan 1.6. 2020, tulee vahvasti esille vesikulkuneuvon päällikön vastuu. Päällikkö vastaa muun muassa vesikulkuneuvon kulusta, turvallisuudesta sekä varusteista ja niiden käytöstä. Päällikkö vastaa myös siitä, ettei vesikulkuneuvon käytöstä aiheudu vaaraa, haittaa tai häiriötä kenellekään, mukaan lukien ympäristölle.

Veneessä ei saa seisoa eikä vaihtaa paikkoja veneen ollessa vesillä.

Seuraa laivaliikennettä! Lue kaupunkiveneet sivustolta erillinen ohje Kyrönsalmeen!

Veneen käyttäjät toimivat omalla vastuullaan kaupunkivenettä lainatessaan!

Missä kaupunkiveneellä saa soudella?
Kaupunkiveneellä saa soudella Savonlinnan keskustassa ja lähisaaristossa. Rantautuessa vältäthän kivikolle tai kalliolle veneen vetämistä, jotta veneen pohja ei vaurioidu?

Miten kaupunkivene palautetaan?
Vene rantaututetaan /vedetään ranturille omalle paikalleen, otetaan tappi pois ja pannaan se ja pelastusliivit niille varattuun kaappiin. Lukitaan kaappi sekä vene, airot ja äyskäri huolellisesti ja palautetaan avain sen noutopaikkaan. Kuitataan vene palautetuksi. Näin vastuu veneestä päättyy. Vene palautetaan siistinä takaisin – näin seuraavan veneilijän on sillä mukava lähteä soutelemaan.

Pitääkö käyttää pelastusliivejä, kun kaupunkiveneellä soudellaan?
Kaupunkiveneellä soudettaessa vastuu turvallisuudesta on veneilijöillä itsellään. Veneen lähistöllä olevassa kaapissa on pelastusliivejä, mutta suosittelemme pienille lapsille ja ”raskassarjalaisille” omien pelastusliivien käyttöä. Pelastusliivit eivät yksinään takaa turvallisuutta ja etenkin lasten tulee olla koko ajan aikuisten valvonnassa. 

Mitä kaupunkiveneen käyttö maksaa?
Kaupunkiveneen käyttö on veloituksetonta. Käyttö edellyttää vain yhteystietojen antamista varausvaiheessa. Avaimen luovuttavalla henkilökunnalla on oikeus arvioida veneen lainaajan soutukunto. Päihtyneille veneen avaimia ei luovuteta. Veneen lainaaja on kuittauksellaan vastuussa veneestä.

Mitä tehdään, jos vene on rikki? Mihin otetaan yhteyttä ongelmatilanteissa?
Ongelmatilanteissa otetaan yhteyttä Sääminki-seura ry:n puheenjohtajaan 044 9731319. Hätätapauksissa: yleinen hätänumero 112.

Mitä tapahtuu, jos venettä käytetään yhtäjaksoisesti pidempään kuin enimmäisajan, eli neljä tuntia?
Yli kolme tuntia menevästä laina-ajasta laskutamme viivästysmaksua 30 euroa/jokainen alkava tunti.

Entä jos venettä ei palauteta ollenkaan?
Jos vene ei palaudu vuorokauden kuluessa, katsomme sen kadonneen, ja laskutamme veneestä 1500 euron korvauksen.

Mitä jos vene varastetaan?
Lainaaja ilmoittaa varkaudesta heti Sääminki-seura ry:n puheenjohtajalle 044 9731319 ja hän tekee asiasta rikosilmoituksen. Tällöin lainaajalta ei vaadita korvausta veneestä. Pitämällä asianmukaisesti huolta kaupunkiveneestä ennaltaehkäistään varkaudet ja muu ilkivalta.

Mitä tehdään, jos joutuu onnettomuuteen kaupunkiveneellä?
Onnettomuuksissa toimitaan kuin missä tahansa liikenneonnettomuudessa. Hätänumero 112 on syytä pitää mielessä. Tapahtuneesta ilmoitetaan Sääminki-seura ry:n puheenjohtajalle sekä avaimen luovuttajataholle.