SÄHKÖINEN- JA ÄÄNIKIRJAHANKE

SÄHKÖINEN- JA ÄÄNIKIRJA - Pihlajaveden järvisaariston kulttuurihistoriasta

Viime vuosina Pihlajaveden saariston kulttuuriperintöä on dokumentoitu monissa eri hankkeissa. Näissä projekteissa on keskitytty tallentamaan kulttuuriperintöä muistoina ja perimätietona, sekä tuomaan esiin elävää järvisaaristolaiselämää yleisölle. Nykyään ihmiset ovat kiinnostuneita kotiseutunsa historiasta, ihmisten tarinoista ja vuorovaikutuksesta luonnon kanssa. Hankkeiden tuloksena on syntynyt tarinarasteja, tilaisuuksia, podcast sarja, selvityksiäja aineistokokoelmia. Kulttuuriperinnön tallentaminen ja monipuolinen esittäminen ovat tärkeitä tehtäviä Sääminki-seura ry:lle, samoin kuin kulttuuriperintöön liittyvän keskustelun ylläpitäminen, joka edistää tietoisuuden kasvua ja syventymistä. Pihlajaveden järvisaaristo ja sen ainutlaatuinen elävä kulttuuri ansaitsevat oman kirjansa. Tässä hankkeessa aiemmin koottu haastatteluaineisto, selvitykset ja podcast sarja kootaan sähköiseksi- ja äänikirjaksi, joka tulee vapaasti luettavaksi Sääminki-seura ry:n internet sivuille. Kirja sisältää yksityiskohtaista tietoa siitä, miten ihmiset ovat eläneet Pihlajaveden saaristossa viime vuosisadan alkupuolella, muisteluaineistojen helmiä, tarinoita ja reseptejä, Finna-arkiston ja yksityisten kotialbumien kuvia aikakaudelta. 

HANKKEEN TOTEUTTAMINEN

Hanketta johtaa Sääminki seura ry, ja kirjan kirjoittamisesta vastaa kolmihenkinen asiantuntijatiimi: ja Anne-Mari Behm, Sanna Melin ja Tapani Innanen. Sääminki seura ry:n vapaaehtoisilla on tärkeä rooli kirjoittamisprosessissa – he litteroivat haastatteluja, tarkastavat tekstien ja tarinoiden oikeellisuuden, osallistuvat markkinointiin ja levittämiseen. Sääminki seura ry:n tarkoituksena on edistää ennen kuntaliitosta olleen Säämingin pitäjän alueen henkistä ja aineellista kehitystä, tutkia ja suojella Säämingin pitäjän historiallisia muistoja, luonnonkauneutta ja kansan kulttuuri -perinteitä sekä herättää rakkautta kotikaupunkiin ja sen asukkaisiin.

Anne-Mari Behm ja Tapani Innanen ovat olleet mukana aiemmissa Sääminki seura ry:n hankkeissa, joissa he ovat tehneet haastatteluja, kokoamista ja editointia.

Anne-Mari on digitaalisen viestinnän ammattilainen, podcast-tuottaja ja yrittäjä, joka intohimoisesti tutkii ja levittää järvisaaristolaisen elämänmuotoa ja historiaa. Hän on tuottanut "Tarinointa Saimaalta" -podcast-sarjan ja osallistunut Savonlinnan museon "Riihisaari järvisaaristolaisen kulttuuriperinnön ydintä etsimässä" -hankkeeseen. Anne-Marilla on vapaa-ajan asunto ja maatila sukunsa mailla Ahvionsaaressa.

Projektiin osallistuu myös Sanna Melin, joka asuu osan vuodesta Kokonsaaressa. Hän on kokenut kirjoittamisen ja viestinnän ammattilainen, jonka vahvuutena on muokata monipuolisista tarinoista koherentti ja samalla monipuolinen esitys. Melinillä on myös filosofian maisterin tutkinto etnologiana, mikä tuo mukanaan vahvan tietämyksen kansankulttuurista.

Tapani Innanen on puolestaan syntynyt ja kasvanut Kokonsaaressa. Hän on akateeminen historiantutkija ja Helsingin yliopiston dosentti. Tapani oli mukana "Tarinoita Saimaalla" -podcast-sarjassa historian asiantuntijana ja osallistui myös Savonlinnan museon "Riihisaari järvisaaristolaisen kulttuuriperinnön ydintä etsimässä" -hankkeeseen

HANKKEEN RAHOITUS

Hankkeeseen on myönnetty 80% rahoitus maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 mukaisesta hanketuesta.

Rahoitus on siis Leader rahoitteinen, josta päätöksen on tehnyt SavonLuotsi Leader ry ja sen on vahvistanut Etelä-Savon ELY-keskus 26.3.2024.

Sääminki-seura ry:n omarahoitusosuus on 20 %, josta 10% tehdään talkootyörupeamina, yhteensä 200 tuntia.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 41 479,05 €.

Hankkeen taloudelliseen toteuttamiseen on Sääminki-seura ry:lle myönnetty Savonlinnan kaupungin taholta 7000 €:n koroton hankelaina.

Hanke päättyy 31.12. 2024