Yhdistyksen toimintalinjaus

Sääminki- Seuran toimintalinjaus

                

                      -Toiminta-alueena Savonlinnan haja-asutusalue ennen kuntaliitoksia.

                      -Sääminki- Seura toimii  toiminta-alueensa ihmisten ja yhteisöjen                                            puolestapuhujana sekä kehittää henkistä ja aineellista   kehitystä.

                      - Tekee hyvää yhteistyötä toiminta-alueella toimivien järjestöjen,                                               yhteisöjen ja yritysten kanssa.

                       - Vaalii  entisen Säämingin pitäjän alueen henkistä ja aineellista                                              kehitystä, tutkii ja suojelee Säämingin pitäjän historiallisia muistoja,                                         luonnonkauneutta ja kansan kulttuuriperinteitä.

                      - Järjestää tapahtumia ja juhlia               

                      - Tehostetaan jäsenhankintaa kotisivujen ja tapahtumissa esilläolemisen                                  muodossa.