Toimintasuunnitelma 2019

     

SÄÄMINKI-SEURA RY

 

 

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

 

 

Yleistä

Yhdistyksen toinen toimintavuosi on toiminnan vakauttamista ja toimintamuotojen

"sisäänajoa".

Yhdistys verkostoituu eri toimijoiden kanssa, joka vahvistaa yhdistyksen toiminnan

tavoitteiden saavuttamista.

Säämingin kulttuuriperinnön vaaliminen

Yhdistys vaalii Säämingin kulttuuriperintöä seuraavin toimenpitein:

- Ajaa kaavamuutosta Kirkkoniemen paikoitusalueen yhden osan varaamista Säämingin kulttuuriperinnön vaalimiseen.

- Aloittaa Säämingin historiaan perustuvan näytelmän kirjoitustyöt. Näytelmä esitetään 2020 kesällä autenttisessa ympäristössä Kirkkoniemessä. Yhteistyökumppaniksi pyydetään Joel Lehtosen seuraa sekä Teatterimyllyä.

- Haetaan paikkaa, jossa voidaan säilyttää esillä Sääminki- Seuralle luovutettuja esineitä, kirjallisuutta, valokuvia yms.

- Kerätään aktiivisesti valokuvia, tarinoita ja historiikkeja Säämingistä.

Jäsenet

Jäsentiedottaminen säännöllistä tapahtumien ja asioiden mukaan.

Jäsenille etuja esim. Sinisen Saimaan Sääminki-risteilylle ja muihin mahdollisiin tapahtumiin.

Jäsenhankintaa sosiaalisessa mediassa ympäri vuoden.

Tapahtumat

Minun Sääminkini- iltapäiväkahvit Säämingin seurakuntatalossa, joka toinen kuukausi syys-toukokuun välillä. 1-2 henkilöä alustaa kahvihetkeä.

28.1. / 18.3. / 20.5./ 16.9. / 18.11. 2019

Syyskesän teemana on "Sinisen Saimaan Sääminki"- risteily ves'kansan kotikonnuille

Pihlajavedelle. Risteily kohdistuu johonkin määräsatamaan, jossa nautitaan ruokailusta (lammaskaali) ja ohjelmasta. Risteily tehdään 10.8. 2019.

Yhdistys järjestää wanhanajan pikkujoulut kartanohostel AnnaCatharinassa 7.12. 2019.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhdistys osallistuu aktiivisesti Savonlinnan kaupungin Säämingin kumppanuuspöytä-kokouksiin.

Yhdistys kutsuu ihmisiä  viikkoa ennen kumppanuuspöytää valmistelemaan ja ideoimaan tehtäviä esityksiä kumppanuuspöytäkokouksessa, liittyen Säämingin alueeseen.

Yhdistys ottaa kantaa toimialueensa asioiden käsittelyyn kunnallisessa päätöksenteossa.

Yhdistys toimii toimialueensa "unilukkarina" ja kehittäjänä.

Yhteistyötä

Joel Lehtosen seuran kanssa mietitään yhteistyömuotoja.

Savonlinnan Kylät ry kanssa tehdään yhteistyötä kylien elinvoimaisuuden lisäämiseksi sekä vaikuttamisen osa-alueilla.

Viritellään yhteistyötä Savonlinnan muiden pitäjäseurojen kanssa.

Toimialueen kyläyhdistysten kanssa yhteisiä tapahtumia tai mukana niissä.

Järjestötalo Kolomosen kanssa yhteistyötä mm. yhdistyksen esittelytilan hankkimisessa.