Vesa Turtiainen

Hyvät juhlavieraat

 

Lämmin kiitos Sääminki-Seuran aktiiveille tämän erinomaisen juhlan järjestämisestä ja mahdollisuudesta omalta osaltani kertoa muutama sana vanhasta kotikunnastamme.

Teemani on: Sääminki sivistyspitäjänä.

Vanha Sääminkimme voi olla aidosti ylpeä pitkästä perinteestään ja perinnöstään sivistyspitäjänä. Tarkoitan tällä erityisesti pitäjän, sen luottamushenkilöiden ja asukkaiden aktiivisuutta sekä kouluolojen kehittämiseksi että harrastustoimintaa, jonka tavoitteena oli siinä mukana olevien tietojen, taitojen ja omaehtoisen sivistyksen rakentaminen.

Sääminkiin perustettiin ensimmäiset kansakoulut koko valtakunnankin mitassa huomattavan varhain, mm. Moinsalmen Pesingille jo vuonna 1899 ja moneen muuhunkin kylään viime vuosisadan alkupuolella. Nämä kyläkoulut toimivat myös paikkakunnan yhteisinä toimintapisteinä, joissa järjestettiin äitienpäiväjuhlia, kirkollisia tilaisuuksia, isänmaallisia juhlia ja paljon muuta. Monet kansakoulunopettajat olivat sanan parhaassa merkityksessä kansankynttilöitä: heille opetustoimi ei ollut vain pakollista viran hoitoa, vaan omasta vakaumuksesta tullut halu olla paikkakunnan kulttuuririentojen edistäjänä aikaa ja vaivoja säästämättä.

Myös ammatillisen koulutuksen alalla Säämingillä on hyviä näyttöjä. Emäntäkoulu perustettiin Lehtiniemelle jo 1930-luvulla ja ehti kouluttaa parikin sukupolvea ajanmukaisen kotitalouden hoidossa, myöhemmin kotitalousopiston nimellä. Kuten metsäpitäjälle hyvin sopi, perustettiin 1960-luvulla –  Varparannalle – Itä-Savon metsäkoulu, jonka antama oppi oli hyvään tarpeeseen metsätaloudesta suurimman taloudellisen panoksen hankkineen pitäjän metsävarojen hoitamisessa ja metsänomistajien neuvonnassa.

On erikseen mainittava nykyinen Tanhuvaaran liikuntakeskus, joka on alansa johtava sekä huippuliikunnan että kuntoliikunnan opetus- ja valmennuspaikka maassamme. Aikamoinen onnenkantamoinen ja varmaan myös Säämingin kunnan toiminnan ansiota, että sotien jälkeen evakkoon joutunut Viipurin naisvoimisteluopisto sijoittui Tanhuvaaraan.

Ei pidä myöskään unohtaa Säämingin ” kirkonkylän ” eli Savonlinnan kaupungin monipuolista koulutarjontaa sääminkiläisille: lyseo, tyttölyseo, yhteiskoulu, seminaari ja ammattikoulu tekivät monesta sääminkiläisistä tietojen ja taitojen ammattilaisia eri aloilla.

Haluan myös korostaa sääminkiläisten voimakasta nuorisoseuratoimintaa, joka tuotti ja tuottaa edelleen virkistystä sekä paikkakuntalaisille että vapaa-ajan asukkaille ja on yli sadan vuoden ajan. Näyttämötoiminta, kuorolaulu, lausunta ja kansantanhut saivat aikaan monia paikallisia mestareita ja palkintoja kansallisissa seuratapahtumissa.

Oma lukunsa ovat tietysti Säämingissä kasvaneet tai täällä vapaa-ajan asukkaina olleet kansallisesti kuulut kirjailijamme ja runoilijamme Pietari Hannikainnen, Joel Lehtonen, Marja-Liisa Vartio ja Auni Nuolivaara – ainakin he tulevat mieleen ja ansaitsevat luonnollisesti aivan oman tarinansa.

Lopuksi: olkaamme ylpeitä vanhan Säämingin meille antamasta perinnöstä. Ei se mihinkään katoa, jos yhdessä sitä vaalimme!